Nowości Wczoraj i dziś. Klasa 7. Podręcznik do historii

Wczoraj i dziś. Klasa 7. Podręcznik do historii

Kontynuacja nauczania historii

Historia dla wielu osób jest nauką naprawdę fascynującą, aby jednak się do niej nie zniechęcić na samym początku edukacji, trzeba mieć szczęści i trafić na nauczycieli oraz materiały, które potrafią zaprezentować poszczególne wydarzenia z przeszłości w sposób ciekawy dla młodego człowieka. Wczoraj i dziś. Klasa 7. Podręcznik do historii z całą pewnością można zaliczyć do publikacji, które opowiadają o historii tak, by zachęcić ucznia do nauki i samodzielnego pogłębiania wiedzy. Seria Wczoraj i dziś jest przeznaczona do pracy na lekcjach w szkole podstawowej, od klasy czwartej do klasy ósmej. Pierwsze odsłony podręcznika mają za zadanie zaprezentowanie, czym zajmuje się historia oraz jakie są metody badania przeszłości. Kolejne części serii dotyczą już konkretnych wydarzeń i bohaterów i przedstawiają naprawdę fascynujące dzieje świata i Polski. Wczoraj i dziś. Klasa 7. Podręcznik do historii opowiada o naprawdę burzliwym okresie w dziejach świata, bowiem praktycznie cała publikacja dotyczy wieku dziewiętnastego. Uczniowie, którzy czuli się nieco znudzeni tematyką starożytności, średniowiecza i renesansu zyskają bowiem szansę na odkrycie historii zupełnie na nowo i pokochanie tej dziedziny wiedzy.

Burzliwy wiek XIX

Wiek dziewiętnasty rozpoczął się Kongresem Wiedeńskim, który w sposób symboliczny zakończył okres wojen napoleońskim i ustanowił w Europie zupełnie nowy porządek, zburzony dopiero po wybuchu pierwszej wojny światowej. Wczoraj i dziś. Klasa 7. Podręcznik do historii z www.taniaksiazka.pl opowiada o przemianach politycznych, gospodarczych, geograficznych i ideowych, jakie zaszły w Europie i na świecie w tamtym okresie. Dokładniejsze poznanie tych wydarzeń może się okazać dla młodego człowieka naprawdę fascynujące, ponieważ konsekwencje niektórych decyzji podjętych niemalże dwa stulecia temu obserwowane są w geopolityce do dnia dzisiejszego. Wczoraj i dziś. Klasa 7. Podręcznik do historii obejmuje takie tematy jak:

  • Kongres wiedeński
  • Nowe idee polityczne
  • Upadek Księstwa Warszawskiego
  • Królestwo Polskie
  • Powstanie listopadowe
  • Powstanie styczniowe
  • Wiosna Ludów
  • Stany Zjednoczone w XIX wieku
  • Świat przed i w trakcie I wojny światowej.

Nowoczesne nauczanie

Wczoraj i dziś. Klasa 7. Podręcznik do historii zachęca uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji, takich jak mapy, teksty źródłowe, ilustracje, dzięki czemu zajęcia wydają się ciekawsze. Publikacje zawiera wiele infografik, które są atrakcyjne dla dzieci i ułatwiają zapamiętywanie. Po każdym rozdziale autorzy umieścili także podsumowanie najważniejszych informacji z danych tematów.

Szkoła zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com
Read More